Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meteor/'mi:tjə/

danh từ

sao sa, sao băng

hiện tượng khí tượng

(thông tục) người bỗng nổi tiếng như cồn; vật bổng nổi tiếng như cồn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "meteor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.