Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mourning-coach
mourning-coach
['mɔ:niηkout∫]
danh từ
xe tang


/'mɔ:niɳkoutʃ/

danh từ
xe tang

Related search result for "mourning-coach"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.