Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patently
patently
['peitəntli]
phó từ
rõ ràng, hiển nhiên, rõ rành rành
It was pantently obvious that he was lying
thật rõ rành rành là nó nói dối
mở


/'peitəntli/

phó từ
rõ ràng, hiển nhiên, rõ rành rành
mở

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.