Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
porous
porous
['pɔ:rəs]
tính từ
rỗ, thủng tổ ong, có chứa những lỗ nhỏ li ti
xốp (chất lỏng, không khí đi qua được)xốp

/'pɔ:rəs/

tính từ
rỗ, thủng tổ ong
xốp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "porous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.