Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pot-belly
pot-belly
[,pɔt'beli]
danh từ
bụng phệ; người bụng phệ (như) pot


/'pɔt,beli/

danh từ
bụng phệ
người bụng phệ

Related search result for "pot-belly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.