Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
service entrance
service+entrance
['sə:vis'entrəns]
danh từ
lối vào dành cho nhân viên phục vụ


/'sə:vis'entrəns/

danh từ
lối vào dành cho nhân viên phục vụ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "service entrance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.