Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shill
shill
[∫il]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cò mồi


/ʃil/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cò mồi

Related search result for "shill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.