Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
side-dish
side-dish
['said'di∫]
danh từ
món ăn thêm (món ăn thêm tại một bữa ăn, (thường) dọn ra với một món khác)


/'saiddiʃ/

danh từ
món ăn thêm (thường là một món đặc biệt)

Related search result for "side-dish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.