Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
span-new
span-new
['spæn'nju:]
tính từ
(tiếng địa phương) mới toanh


/'spæn'nju:/

tính từ
(tiếng địa phương) mới toanh

Related search result for "span-new"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.