Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrush

thrush
[θrʌ∫]
danh từ
(động vật học) chim hét
(y học) bệnh tưa miệng (ở trẻ em mới sinh); bệnh nấm Candida (ở âm đạo của phụ nữ)


/θrʌʃ/

danh từ
(động vật học) chim hét
(y học) tưa (bệnh trẻ con)

Related search result for "thrush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.