Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unyoke
unyoke
['ʌnjouk]
động từ
cởi ách (bò, ngựa)
nghỉ làm việc
tháo ra, tách ra


/' njouk/

động từ
cởi ách (bò, ngựa)
nghỉ làm việc

Related search result for "unyoke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.