Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whiteness
whiteness
['waitnis]
danh từ
sắc trắng, màu bạc
sắc tái nhợt (mặt...)
(nghĩa bóng) sự ngây thơ, sự trong trắng


/'waitnis/

danh từ
sắc trắng, màu bạc
sắc tái nhợt (mặt...)
(nghĩa bóng) sự ngây th, sự trong trắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "whiteness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.