Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
weak

weak
[wi:k]
tính từ
yếu, yếu ớt, thiếu sức khoẻ, thiếu sức mạnh
to grow weak
yếu đi
yếu, dễ gãy, dễ cong
thiếu nghị lực, yếu đuối, mềm yếu, nhu nhược, dễ bị đánh bại
a weak moment
một phút yếu đuối
weak character
tính tình nhu nhược mềm yếu
yếu kém, không chắc chắn, không thành công (về mặt (tài chính))
a weak market
một thị trường yếu
không hoạt động tốt, kém cỏi
weak in algebra
kém về đại số
weak memory
trí nhớ kém
weak sight and hearing
mắt kém tai nghễnh ngãng
a weak team of volleyball players
một đội bóng chuyền kém
yếu ớt, không thuyết phục, không mạnh mẽ (lý lẽ..)
weak arguments
những lý lẽ không có sức thuyết phục
loãng, nhạt, chứa đựng một tỷ lệ nước cao (chất lỏng)
weak tea
trà loãng
không dễ nhận thấy, yếu ớt, mờ nhạt
a weak smile
một nụ cười yếu ớt
kém cỏi, kém về, không đạt một tiêu chuẩn cao
the book is weak on the medieval period
cuốn sách yếu khi nói về thời trung cổ
(ngôn ngữ học) theo quy tắc (động từ)
weak at the knees
(thông tục) bủn rủn tay chân (vì xúc động, sợ hãi..)
the weaker sex
phái yếu, phụ nữ nói chung
weak in the head
(thông tục) ngu đần
a weak moment
phút yếu đuối
danh từ
(the weak) những người nghèo, ốm đau và bất lực, nên dễ bị bóc lột, tiêm nhiễm...
he argued that it was the role of governments to protect the weak
ông ta lập luận rằng vai trò của chính phủ là bảo vệ người nghèo khổ, ốm yếu
the struggle of the weak against their oppressors
cuộc đấu tranh của người bị bóc lột chống lại kẻ áp bứcyếu

/wi:k/

tính từ
yếu, yếu ớt
to grow weak yếu đi
thiếu nghị lực, yếu đuối, mềm yếu, nhu nhược
a weak moment một phút yếu đuối
weak character tính tình nhu nhược mềm yếu
kém, non; thiếu quá
weak in algebra kém về đại số
weak memory trí nhớ kém
weak sight and hearing mắt kém tai nghễnh ngãng
a weak team of volleyball players một đội bóng chuyền kém
a weak staff biên chế thiếu quá
loãng, nhạt
weak tea trà loãng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "weak"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.