Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
merchant
merchant
['mə:t∫ənt]
danh từ
nhà buôn; thương gia
người say mê một lĩnh vực nào đó
a speed merchant
người thích lái xe thật nhanh
tính từ
buôn, buôn bán
merchant ship
tàu buôn; thương thuyền
merchant prince
nhà buôn giàu, phú thương(toán kinh tế) nhà buôn

/'mə:tʃənt/

danh từ
nhà buôn, lái buôn

tính từ
buôn, buôn bán
merchant service hãng tàu buôn
a merchant prince nhà buôn giàu, phú thương

Related search result for "merchant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.