Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bottle-brush
bottle-brush
['bɔtlbrʌ∫]
danh từ
bàn chải dùng để cọ chai lọ


/'bɔtlbrʌʃ/

danh từ
bàn chải (để) cọ chai lọ

Related search result for "bottle-brush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.