Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hasten
hasten
['heisn]
ngoại động từ
thúc (ai) làm gấp, giục (ai) mau lên
đẩy nhanh (công việc)
nội động từ
vội, vội vàng, vội vã; hấp tấp
đi gấp, đến gấp


/'heisn/

ngoại động từ
thúc (ai) làm gấp, giục (ai) mau lên
đẩy nhanh (công việc)

nội động từ
vội, vội vàng, vội vã; hấp tấp
đi gấp, đến gấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hasten"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.