Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hebe
hebe
['hi:bi:]
danh từ
(thần thoại,thần học) thần thanh niên
(đùa cợt) cô gái hầu bàn, cô phục vụ ở quầy rượu


/'hi:bi:/

danh từ
(thần thoại,thần học) thần thanh niên
(đùa cợt) cô gái hầu bàn, cô phục vụ ở quầy rượu

Related search result for "hebe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.