Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illogical
illogical
[i'lɔdʒikəl]
tính từ
không lôgíc, phi lý
an illogical analysis
một sự phân tích không lôgíc


/i'lɔdʤikəl/

tính từ
không lôgíc, phi lý
an illogical analysis một sự phân công không lôgíc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "illogical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.