Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wash-boiler
wash-boiler
['wɔ∫'bɔilə]
danh từ
thùng nấu quần áo


/'wɔʃ,bɔilə/

danh từ
thùng nấu quần áo

Related search result for "wash-boiler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.