Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drawers

drawers
[drɔ:z]
danh từ số nhiều
quần đùi ((cũng) a pair of drawers)


/drɔ:z/

danh từ số nhiều
quần đùi ((cũng) a pair of drawers)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "drawers"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.