Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
broad

broad
['brɔ:d]
tính từ
rộng
a broad street
phố rộng
bao la, mênh mông
the broad ocean
đại dương bao la
rộng rãi, khoáng đạt, phóng khoáng
broad view
quan điểm rộng rãi
rõ, rõ ràng
broad facts
những sự kiện rõ ràng
in broad daylight
giữa ban ngày
broad hint
lời ám chỉ khá lộ liễu
thô tục, tục tĩu
a broad joke
câu nói đùa thô tục
a broad story
câu chuyện tục tĩu
khái quát, đại cương, chung, chính
to give one's view in broad outlines
trình bày quan điểm trên những nét đại cương
nặng (giọng nói)
to speak broad Scotch
nói tiếng Ê pom
it is as broad as it is long
quanh quanh thì cũng vẫn vậy (không có gì khác), trở đi trở lại thì cũng vẫn thế thôi
broad in the beam
(nói về người) mập quanh hông, có nây to
danh từ
chỗ rộng, phần rộng (của cái gì)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn bà
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gái đĩ, gái điếm
(số nhiều) vùng hồ ở Đông Anglia nổi tiếng về du thuyền
Broad Church
nhóm chủ trương tự do lý giải giáo lý trong giáo hội Anh

[broad]
saying && slang
girl, chick, prostitute
"Where's Mark?" "Over there, with the broads, as usual."(Tech) rộng


rộng

/broutʃ/

tính từ
rộng
a broad street phố rộng
bao la, mênh mông
the broad ocean đại dương bao la
rộng rãi, khoáng đạt, phóng khoáng
broad view quan điểm rộng rãi
rõ, rõ ràng
broad facts những sự kiện rõ ràng
in broad daylight giữa ban ngày
broad him lời ám chỉ khá lộ liễu
thô tục, tục tĩu
a broad joke câu nói đùa thô tục
a broad story câu chuyện tục tĩu
khái quát đại cương, chung, chính
to give one's view in broad outlines trình bày quan điểm trên những nét đại cương
nặng (giọng nói)
to speak broad Scotch nói tiếng Ê pom giọng nặng !it is as broad an it is long
quanh quanh thì cũng vẫn vậy không có gì khác, trở đi trở lại thì cũng vẫn thế thôi

phó từ
rộng, rộng rãi
hoàn toàn
nặng (giọng nói)

danh từ
chỗ rộng, phần rộng (của cái gì)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn bà
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gái đĩ, gái điếm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "broad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.