Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detestation
detestation
[,di:tes'tei∫n]
danh từ
sự ghét cay ghét đắng; sự ghê tởm
cái đáng ghét; cái đáng ghê tởm


/,di:tes'teiʃn/

danh từ
sự ghét cay ghét đắng; sự ghê tởm
cái đáng ghét; cái đáng ghê tởm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "detestation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.