Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
forget-me-not

forget-me-not
[fə'getminɔt]
danh từ
(thực vật học) cỏ lưu ly
forget-me-not blue
màu xanh lưu ly


/fə'getminɔt/

danh từ
(thực vật học) cỏ lưu ly
forget-me-not blue màu xanh lưu ly

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "forget-me-not"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.