Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-strung
high-strung
['hai'strʌη]
tính từ
rất khoẻ, rất sung sức
dễ xúc động, dễ xúc cảm; dễ bị kích động thần kinh ((cũng) high-keyed)


/'hai'strʌɳ/

tính từ
rất khoẻ, rất sung sức
dễ xúc động, dễ xúc cảm; dễ bị kích động thần kinh ((cũng) high-keyed)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "high-strung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.