Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overstrung
overstrung
[,ouvə'strʌη]
tính từ
quá căng thẳng (thần kinh...)
chéo nhau (dây đàn)


/'ouvə'strʌɳ/

tính từ
quá căng thẳng (thần kinh...)
chéo nhau (dây đàn)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.