Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mace


/meis/

danh từ

gậy chơi bi-a

(sử học) cái chuỳ

trượng, gậy quyền


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.