Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
powdery
powdery
['paudəri]
tính từ
phủ bột; đầy bột, đầy bụi
a powdery nose
mũi thoa đầy phấn
giống như bột, dạng bột
a light fall of powdery snow
tuyết rơi nhè nhẹ như bột
có thể tán thành bột


/'paudəri/

tính từ
đầy bột; đầy bụi
như bột; dạng bột
có thể tán thành bột

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "powdery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.