Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shiny


/'ʃaini/

danh từ

(như) shinty

tính từ

sáng, bóng

    shiny boots giày bóng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.