Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incisive
incisive
[in'saisiv]
tính từ
sắc bén; nhọn
an incisive knife
con dao sắc
sắc sảo, sâu sắc
an incisive mind
trí óc sắc sảo
thấm thía, chua cay
an incisive criticism
lời phê bình thấm thía


/in'saisiv/

tính từ
sắc bén; nhọn
an incisive knife con dao sắc
sắc sảo, sâu sắc
an incisive mind trí óc sắc sảo
thấm thía, chua cay
an incisive criticism lời phê bình thấm thía

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incisive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.