Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rocky


/'rɔki/

tính từ

như đá, vững như đá, cứng như đá

nhiều đá

(từ lóng) lung lay, không vững


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rocky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.