Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warm/wɔ:m/

tính từ

ấm; làm cho ấm

    warm water nước ấm

    warm exercise bài thể dục làm cho ấm người

    warm clothes quần áo ấm

(hội họa) ấm (màu sắc)

(thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú)

sôi nổi, nhiệt tình, nhiệt liệt

    warm admirer người hâm mộ nhiệt tình

    warm controversy cuộc tranh cãi sôi nổi

    warm encouragement sự động viên nhiệt tình

niềm nở, nồng hậu

    a warm welcome sự đón tiếp niềm nở

    warm temperament tính đa tình

nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm)

    a warm position một vị trí nguy hiểm

    one of the warmest corners on the battlefield một trong những khu vực ác liệt nhất trên chiến trường

phong lưu (sống)

quen việc, ấm chỗ (công chức)

(thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con)

    you are getting warm cậu sắp thấy rồi đấy

!warn language

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words

!warm words

lời nói nặng

!warm work

công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm

!to make it (things) warm for somebody

làm mếch lòng ai, làm ai tự ái

danh từ

vật ấm, vật làm ấm (áo...)

sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người

    to have a warm sưởi cho ấm, làm gì cho ấm người

ngoại động từ

làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm

    to warm water đun nước cho nóng

    to warm oneself sưởi, phơi nắng cho ấm

(nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức

    to warm someone trêu tức ai

(nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...)

    the sight of the children warms my heart trông thấy những em nhỏ lòng tôi ấm lên

đánh, quất, vụt

    to warm someone ['s jacket] nện cho ai một trận

nội động từ

sưởi ấm

nổi nóng, phát cáu, phát tức

sổi nổi lên

!to warm to

có thiện cảm với, mến (ai)

    my heart warms to him tôi cảm thấy mến anh ta

!to warm up

làm cho nóng, làm cho ấm; hâm

(thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người

trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "warm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.