Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curve/kə:v/

danh từ

đường cong, đường vòng, chỗ quanh co

    a curve of pursuit đường đuôi

động từ

cong, uốn cong, bẻ cong, làm vênh

    the road curves round the hillside con đường uốn quanh sườn đồi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "curve"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.